Home » Pozitivni premiki na področju financiranja nevladnih organizacij

Pozitivni premiki na področju financiranja nevladnih organizacij

  • Drugo

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS obvešča o pravici uveljavljanja prostovoljskega dela kot lastnega vložka prostovoljskih organizacij na javnih razpisih, torej za sofinanciranje vseh projektov, ki se financirajo iz državnega ali občinskih proračunov.

​Omenjena pravica izhaja iz Zakona o prostovoljstvu (natančneje iz njegove določbe v petem odstavku 37. člena) ter pripada prostovoljskim organizacijam ne glede na to, ali javni razpis to posebej določa, pa tudi v primeru, ko je v javnem razpisu ali navodilih financerja zapisano, da se lastni vložek v obliki prostovoljskega dela ne upošteva.

Na spletni strani CNVOS najdete tudi nasvet, kako uveljaviti prostovoljsko delo za sofinanciranje projektov, če pa vam bo financer zavrnil takšen finančni načrt oz. njegovo postavko, se lahko obrnete na CNVOS.

Prav tako vas želimo opozoriti na to, da je pričela veljati novela Zakona o izvrševanju proračuna 2017–2018, ki v točki 4. a 33. člena (predplačila) dovoljuje predplačila do višine 70 % predvidenih pogodbenih obveznosti za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov pod pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni zavod ali ustanova, če pogodbena vrednost ne preseže 20.000 EUR in če se pogodbene obveznosti v celoti izvedejo v tekočem letu.

Do sedaj so predplačila znašala zgolj 30 % celotnega zneska, kar seveda močno otežuje delo nevladnih organizacij, na kar smo Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) že večkrat opozorili, nazadnje v pripombah na osnutek predloga Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči, vendar je bil žal tudi ta naš predlog zavrnjen. Toda sedaj lahko ta predlog o povišanju predplačil podpremo z omenjeno novelo Zakona o izvrševanju proračuna 2017–2018, zato pričakujemo, da bo po našem ponovnem pozivu MZZ vendarle sprejet.