Home » Pogledi FER na prihajajoča pogajanja EU-AKP

Pogledi FER na prihajajoča pogajanja EU-AKP

Pogajanja za novi sporazum med EU ter Afriko, Karibi in Pacifikom (post-Cotonou) se bodo pričela v drugi polovici 2018. EU trenutno oblikuje svoj pogajalski mandat, kar bo tudi ena izmed točk na dnevnem redu neformalnega zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve v formatu ministrov za razvojno sodelovanje, ki bo 20. februarja potekalo v Bruslju.

Pogajanja glede novega sporazuma ponujajo priložnost za nov pristop k mednarodnem sodelovanju med EU in omenjenimi tremi regijami, ki bi presegal institucionaliziran in tradicionalni odnos med donatorico in prejemnicami pomoči in s tem sledil univerzalni paradigmi Agende 2030. FER je ministru za razvojno sodelovanju, Andreju Logarju, posredoval prvotne poglede na prihajajoča pogajanja. Med drugim smo izpostavili naslednje poudarke:

  • Uravnotežen in celovit pristop k migracijam, ki se ne bo osredotočal pretežno na upravljanje migracij. Predlagamo tudi vključitev koncepta mešanih migracij v bodoči sporazum, ki temelji na spoznanju, da ljudje migrirajo zaradi različnih in med seboj prepletenih razlogov.
  • Enakost spolov kot osnova za sodelovanje med EU in AKP, pri čemer mora novi sporazum prispevati k napredku v vseh štirih regijah.
  • Novi sporazum mora zagotoviti podporno okolje za delovanje civilne družbe. Slednji morajo biti priznane in primerno podprte vse njene vloge, naj si bodi partnerska, strokovna, nadzorna ali izvajalska.

Upamo, da bo Slovenija tudi pri pogajanjih med EU in AKP še nadalje podpirala vključujoče oblike sodelovanja, kot je to storila v pripravah na in tekom 5. Vrha Afrika-EU.