Home » Podpora nevladnim organizacijam

Podpora nevladnim organizacijam

  • Drugo
Forum za enakopraven razvoj z Zavodom Nefiks sodeluje v projektu Stičišče Središče. Izvajamo naloge regijskega stičišča nevladnih organizacij osrednjeslovenske regije. Poleg našega stičišča v Sloveniji deluje še enajst stičišč po drugih slovenskih regijah. Združena smo v mreži ZaNVO, ki predstavlja mrežo 12 regionalnih stičišč, namenjenih podpori in krepitvi nevladnih organizacij (NVO).
Če ste društvo, zasebni zavod ali ustanova (oblike NVO), se lahko obrnete na nas za pomoč pri vašem delovanju, bodisi glede financiranja, upravljanja, iskanja partnerjev, pravnih ali računovodskih zadev, zagovorniških procesov v občini … Skratka vsega, kar bi pripomoglo k večjemu razvoju in boljšemu delovanju vaše organizacije.