Home » Podpiši peticiji “Čas je zdaj: osvobodimo se fosilnih goriv” in “Končajmo davčno izmikanje”

Podpiši peticiji “Čas je zdaj: osvobodimo se fosilnih goriv” in “Končajmo davčno izmikanje”

  • Okolje

“Čas je zdaj: osvobodimo se fosilnih goriv”
Ker smo prepričani, da so podnebne spremembe ena največjih okoljskih, socialnih in ekonomskih groženj našega časa, zahtevamo, da vlada poravna svoje podnebne dolgove. Vlado pozivamo, da v skladu s Pariškim sporazumom:
– usmeri vse oblike javne finančne podpore k zagotavljanju pravočasnega, odgovornega in pravičnega prehoda s fosilnih virov na sistem, temelječ na energetskih prihrankih, učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije;
– predstavi načrt za pravočasno opuščanje rabe premoga v Termoelektrarni Šoštanj ter v Termoelektrarni in toplarni Ljubljana, pri čemer naj bo v času prehoda ustrezno poskrbljeno za delavke in delavce, ki trenutno živijo od dela, povezanega s pridobivanjem in kurjenjem premoga;
– spodbudi samooskrbo z obnovljivimi viri energije, tako da z odpravo obstoječih omejitev omogoči, da bo lahko več sto tisoč prebivalcev na svojih strehah ali na bolj oddaljenih primernih površinah na ekonomsko vzdržen način (skupnostno) izkoriščalo obnovljive vire v našem okolju;
– vzpostavi infrastrukturo za elektrifikacijo prometa z obnovljivimi viri, začne proces elektrifikacije javnega prometa ter izvaja politike, ki bodo več sto tisoč ljudi spodbudile k uporabi javnega potniškega prometa in kolesa namesto osebnega avtomobila.
Poziv dr. Miro Cerarju, da začrta novo smer podnebno energetske politike, lahko vsakdo podpre prek spletne platformeVeč

“Končajmo davčno izmikanje”
Trenutno multinacionalkam ni potrebno javno poročati, kje poslujejo in kje plačujejo davke. To jim omogoča, da se izmikajo plačevanju njihovega pravičnega deleža, in s tem prikrajšajo tako bogate kot revne države za nujno potreben denar. Zahtevajte, da voditelji EU temu naredijo konec.
Revne države izgubijo vsaj 100 milijard $ na leto zaradi davčnega izmikanja. Evropa izgubi med 50 in 70 milijard € na leto. S tem so ljudje celega sveta prikrajšani za denar, ki bi ga vlade lahko vložile v šole, bolnišnice in druge javne storitve. Vlade se ne trudijo dovolj, da bi naredile konec temu davčnemu izmikanju. Ne zahtevajo od multinacionalk, da javno objavljajo, kje poslujejo in kje plačujejo davke. To se mora končati.
Peticijo podpišete na https://taxjusticeeurope.eu/sl/.