Home » Piščančja farma se krepi

Piščančja farma se krepi

Poleg kokoši, ki na farmi v Nakawuki že nesejo jajca, je bilo dodatno kupljenih 1500 lokalnih piščancev Kuroiler. Dosedanji piščanci in kokoši so nastanjeni in oskrbovani na farmi. Jajca se delijo med uporabnike.

Novi piščanci bodo do 5 meseca rejeni v Nakawuki, kjer jim bo nudena primerna oskrba in veterinarske storitve, s čimer želimo zagotoviti čim višjo stopnjo preživetja, nato pa bodo razdeljeni med uporabnike v Ndejje. Uporabniki so izbrani na podlagi potreb (velikost družine, samske matere, posebne potrebe, HIV/AIDS). Načrtovano je, da bo 300 družin prejelo do 5 kokoši, kar povprečno pomeni do 750 jajc letno. Poleg kokoši bodo prejeli tudi potrebno opremo in hrano za kokoši za nekaj mesecev.

Zaposleni HOCW so se usposabljali o oskrbi te lokalne vrste piščancev oz. kokoši, da bodo lahko znanje prenesli tudi na uporabnike, ki bodo prejeli kokoši in bodo morali skrbeti zanje v urbanem okolju, kamor bodo kokoši prenešene. Prejemniki kokoši bodo imeli ves čas na voljo podporo zaposlenih, saj je ključno, da skupaj poskrbimo za varno in zdravo rast kokoši, da bodo nesle jajca, ki bodo v prehrani uporabnikov pomenila veliko dodatno vrednost.

Projekt financira Ministrstvo RS za zunanje zadeve.

Oznake: