Home » Odločen NE zmanjševanju pravic žensk v Sloveniji!

Odločen NE zmanjševanju pravic žensk v Sloveniji!

V petek, 25. maja 2018, smo Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in njen Odbor za enake možnosti, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Ženski lobi Slovenije, Društvo za nenasilno komunikacijo, Mirovni inštitut, Študentska organizacija Iskra, Ženska svetovalnica in Forum za enakopraven razvoj ter Maca Jogan, Vesna Leskošek in Sonja Lokar vsem političnim strankam in medijem poslali javni poziv »Odločen NE zmanjševanju pravic žensk v Sloveniji«.

Medtem ko je Irska, ki je imela glede splava do sedaj eno najstrožjih zakonodaj na svetu, na petkovem referendumu izrekla glasen DA za odpravo prepovedi splava, se v Sloveniji soočamo s poskusi repatriarhalizacije družbe. Omenjene organizacije in posameznice zato v pozivu poudarjamo zaskrbljenost nad odnosom političnih strank do vprašanja enakosti spolov v družbi, odnosa do položaja žensk in obljub, ki jih dajejo v predvolilnih soočenjih.

V pozivu izražamo ogorčenost nad dejstvom, da se v letu 2018 ponovno pogovarjamo o temeljnih pravicah žensk do odločanja o svojem telesu. Prav tako nasprotujemo nad poizkusi izrivanja žensk iz javne sfere v zasebno in s tem povezanim poslabšanjem socialnega in ekonomskega položaja v družbi. Čeprav je v Sloveniji enakopravnost zakonsko določena, se v praksi še vedno soočamo z neenakostmi med spoloma. Zahtevamo, da se ne posega v pravice žensk, da se ohrani pravica do splava v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja in da se enakost spolov postavi na ustrezno mesto v političnem načrtovanju. Prav tako pa politične stranke pozivamo, da v politične programe in aktivnosti vključijo vidik enakih možnosti vseh družbenih skupin.