Home » Odgovorno, pravično, trajnostno podjetništvo

Odgovorno, pravično, trajnostno podjetništvo

Širom sveta se podjetništvu pripisuje vedno več pomena, v pričakovanju, da bo v prihodnjih letih pomembno prispevalo h gospodarski rasti. Ta pa sama po sebi še ne pomeni tudi trajnostnega in enakopravnega razvoja, zato je v podjetništvo nujno vključevati vidike kot so spoštovanje človekovih pravic, enakosti spolov, varovanje okolja, pravične trgovine in vključujočega razvoja.

Prav temu je bll namenjen projekt »Globalna odgovornost za prihodnost«, kjer je FER je v sodelovanju s Humanitasom in SLOGO spodbujal mlade podjetnike k iskanju ne le dobičkonosnih, temveč tudi trajnostnih, pravičnih in vključujočih podjetniških idej. Projekt prihaja h koncu, ob slavnostnem zaključku 9. septembra pa bo predsednik Pahor podelil tudi nagrado za »Najbolj globalno odgovorno idejo«. V projektu, ki sta ga podprla Evropska mreža za globalno učenje (GENE) in ministrstvo za zunanje zadeve, sta sodelovala tudi Center za evropsko prihodnost in Ustvarjalnik.