Home » Nasilje nad ženskami v žarišču pozornosti

Nasilje nad ženskami v žarišču pozornosti

Evropska Unija in organizacija Združenih narodov sta ob robu zasedanja Generalne skupščine predstavili novo pobudo, namenjeno odpravi vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti, »Spotlight Initiative«. V začetni fazi je pobuda vredna 500 milijonov evrov, ki jih kot glavna donatorica prispeva EU. V kasnejši fazi bodo tudi drugi donatorji in partnerji povabljeni k prispevanju sredstev v boju proti nasiljem nad ženskami.

Skladno z imenom pobuda želi vprašanje nasilja nad ženskami prestaviti v žarišče pozornosti, kot eno izmed osrednjih tem, brez katere ne bo moč doseči enakosti spolov. Nasilje nad ženskami in deklicami je ena najbolj razširjenih,  skritih in potihoma toleriranih oblik kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin žensk, ki je prisotna v vseh družbah sveta. Je posledica neravnovesja moči med spoloma v družbi in sicer na način, ki ohranja in utrjuje patriarhalno kulturo neenakosti.