Home » Najava razpisa MZZ

Najava razpisa MZZ

Ministrstvo za zunanje zadeve je 8. septembra najavilo razpis za izvajanje triletnih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja za nevladne organizacije. Kot posebnost prihajajočega razpisa so navedli možnost za sodelovanje med nevladnimi organizacijami in partnerji iz zasebnega ali javnega sektorja.

MZZ na svojih spletnih straneh piše, da bodo z razpisom prvič spodbudili nevladne organizacije, da prijavijo projekt skupaj s partnerjem. Na tak način bo ministrstvo podprlo projekte NVO, hkrati pa odprlo priložnosti tudi podjetjem, da se glede na njihov poslovni interes vključijo v projekte razvojnega sodelovanja.

V začetku oktobra bo med drugim razpisan projekt na področju boja proti podnebnim spremembam, ki se bo izvajal v Podsaharski Afriki. Udeležba partnerja iz zasebnega ali javnega sektorja bo v 3 letih morala biti vsaj 5 % vrednosti financiranja MZZ, ki bo projekt financiralo v skupni višini do 200 tisoč evrov. Prispevek je lahko v finančni, materialni ali storitveni obliki.

Ker želi MZZ nevladne organizacije v čim zgodnejši fazi povezati s podjetji, ki bi bila potencialno zainteresirana za sodelovanje pri projektu, nameravajo na svoji spletni strani objaviti okvirni nabor podjetij, ki so potencialno zainteresirana za sodelovanje z NVO. Seznam podjetij bodo pred objavo javnega razpisa objavili na svojih spletnih straneh. Podjetja so bila pozvana, da v primeru interesa za sodelovanje to tudi sporočijo. V sredini oktobra bo MZZ organiziralo delavnico za zainteresirane prijavitelje na javni razpis, na katero bodo vabljena tudi podjetja.