Home » Mladi za mlade

Mladi za mlade

Mladi vodje v Albaniji nadaljujejo z usposabljanji za mlade v Korci, Prrenjasu in Devollu. Pri njihovih aktivnostih je najpomembnejše prav to, da izhajajo iz lastnih potreb oziroma zavedanja glede položaja žensk ter enakosti spolov v družbi. Tako so med drugim obiskali muzej albanskega jezika v Korci, kjer so prenesli pomembno sporočilo, da so bile ženske ene prvih učiteljic v državi in izvedeli, koliko vpliva so imeli na zgodovino poučevanja.

Kot zelo zanimivo aktivnost so označili obisk Hiše konjev na podeželju v okolici Korce, kjer so se učili jahati in na koncu so tudi tekmovali med seboj. Dekleta so bila pri tem bolj uspešna in tako se je razvil pogovor o predstavah glede profesionalnega jahanja glede na spol, kot tudi pri drugih športih. O tovrstnih in drugih pričakovanjih ter o spolnih vlogah so izvedlo tudi delavnico s pomočjo namizne igre Tako je!.

Mladi tudi pogosto obiščejo šole v regiji, pri čemer mlade spodbujajo k odkrivanju spolnih stereotipov in neenakosti med spoloma. Poročajo, da se sodelujoči na dogodkih zavejo kakšen vpliv imajo stereotipi, vrednote in pričakovanja, vezana na družbeni spol, na njihova življenja, možnosti in priložnosti. Zato v svoje razprave povabijo tudi odločevalce na lokalni in nacionalni ravni, da jih soočijo z možnostjo aktivnega državljanstva in vplivanja na procese odločanja. Na enem izmed srečanj so si mladi zadali, da bodo spremenili splošno spoznan rek »vsi želijo zapustiti Albanijo«, država ima namreč eno najvišjih stopenj izseljevanja na svetu.

 

Projekt financira Ministrstvo RS za zunanje zadeve.

Oznake: