Home » Kozlički na poti

Kozlički na poti

Hribovito Puko je že decembra pobelil sneg, a za 20 koz, kupljenih v okviru FER-ovega projekta »Krepitev vloge žensk v Albaniji za zagotavljanje enakih možnosti«, je dobro poskrbljeno. Za njih skrbi 20 žensk in vasice Luf, ki se po vnaprej dogovorjenem urniku izmenjujejo pri krmljenju koz in čiščenju njihovega hleva.

Da so koze v skupnem hlevu in da ženske s skupnimi močmi skrbijo za njih, je pomemben vidik projekta, v katerega pa je bilo potrebno vložiti nemalo naporov. Pri tem je pomembno vlogo odigrala lokalna koordinatorica Anisa Gjergjari, ki je ženske in njihove družine večkrat obiskala, obrazložila cilje projekta in koristi, ki jih bo ta prinesel njim in skupnosti. A navkljub naporom je bilo potrebno polovico prvotno izbranih žensk iz vasice Qelez nadomestiti z ženskami iz Lufa, saj niso pristale na hrambo koz v skupnem hlevu,  kar je posledica slabih spominov na kooperative iz časov komunizma, kot tudi visoko stopnjo revščine, ki nezaupanje le še krepi.

Že pred nakupom koz je ženske brezplačno usposabljal lokalni veterinar v sodelovanju z Aniso, ki je inženirka agronomije s specializacijo v kozjereji in predelovanju mlečnih proizvodov. Z novembrom pa se je pričelo tudi usposabljanje s strani »Livestock Enterpreneurs Association of Albania« (LEAA). Do sedaj so bili izvedeni 4 od skupaj 12 modulov usposabljanj, in sicer na teme upravljanja kozje farme, kozjih vrst, preprečevanja in nadzora nad boleznimi ter njihovega krmljenja. Anisa je pridobljena znanja prenesla na še 10 žensk iz oddaljene vasice Qelez.

Oktobra lani so bili nakupljeni vsi stroji, pripomočki in drugi materiali, ki jih bodo ženske potrebovale za kozjerejo in predelavo mleka. A ta oprema trenutno še počiva, saj so vse koze breje in prihodnji mesec v Puki pričakujemo kozličke. Del kozličkov bo ostal v Lufu, nekaj pa jih bodo dobile ženske iz vasice Qelez.  Prav tako bo kupljenih še dodatnih 20 koz.

Izvršna direktorica partnerske organizacije »Gender Alliance for Development Center«, Mirela Arqimandriti, ženske usposablja tudi o pravicah žensk in nasilju nad ženskami. Anisa igra v projektu pomembno vlogo, tudi zato, ker sama prihaja iz Puke in je zato dobro sprejeta med ženskami, pa tudi njihovimi možmi. Je pa tudi ena redkih žensk iz Qeleza, ki je odšla na študij v Tirano, pri čemer jo je spodbujal oče, ki je učitelj. Navkljub univerzitetni izobrazbi je pred zaposlitvijo na projektu v lokalni trgovini prelagala škatle, zato se verjetno še dodatno zaveda pomena krepitve vloge žensk v družbi.