Home » Katere predloge na osnutek Uredbe o izvajanju zakona je MZZ upoštevalo in zakaj?

Katere predloge na osnutek Uredbe o izvajanju zakona je MZZ upoštevalo in zakaj?

Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) je objavilo odgovore na predloge in vprašanja javnosti na osnutek predloga Uredbe o izvajanju Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije. Svoje pripombe smo MZZ posredovali tudi na FER, in sicer v sodelovanju s CNVOS na osnutek predloga Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči, samostojno pa tudi na osnutek Uredbe o izvajanju tega zakona. Na FER pozdravljamo, da je MZZ zbralo vse prejete predloge na dokument in na njih podalo odgovore, žalosti pa nas dejstvo, da je bil večji delež predlogov zavrnjen.

​FER meni, da je pri oblikovanju strateških in drugih dokumentov smotrno zainteresirane javnosti vključiti že v sam proces priprave, saj takšen pristop ponudi priložnost, da se različne ideje oz. možnosti raziščejo in prediskutirajo že v času priprave. Zato smo veseli vabila na delovno srečanje med MZZ in nevladnimi organizacijami prihodnji ponedeljek, kjer bo med drugim beseda tekla tudi o pripravi strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Veselimo se, da bo proces priprave strategije s tem postal ne le transparenten, kot so bili tudi dosedanji procesi, temveč tudi resnično odprt.