Home » Kaj smo storili

Kaj smo storili

Če prebivalce Ndejje, kraja blizu glavnega mesta Ugande, vprašaš o spremembah, ki jih zapažajo pri podnebju, je odgovor enoznačen: podaljšujejo se sušna obdobja, padavin je manj in so manj predvidljive, ko pa pridejo, je kot bi se odprlo nebo. Pa tudi topleje je. Ko nadaljuješ pogovor, povedo, da te spremembe v njihovem življenju najbolj vplivajo na njihovo prehrano, zaradi višjih cen živil.

Kot posledica dviga povprečne temperature se talijo ledeniki v Rwenzori gorovju in malarija se širi na področja, kjer je nekoč niso poznali. Čeprav suše niso nepoznane v Ugandi, od leta 1991 dalje naraščajo tako po številu kot tudi moči. Zaradi ekstremne suše v letih 2004/2005 je raven gladine Viktorijinega jezera leta 2006 padla za en meter. V vzhodni Ugandi je od leta 2000 dalje ekstremno deževje stalnica, samo v lanskem letu so na tem področju beležili dvoje večjih zemeljskih plazov z večjim številom smrti in znatno gmotno škodo.

Globalna pobuda za prilagajanje Notre Dame Ugando uvršča kot 9. najbolj ranljivo državo na svetu in kot 27. najmanj pripravljeno na prilagajanje posledicam podnebnih sprememb. Finančno ovrednotene so te znašale 4,4 % državnega proračuna v letih 2007/2008, danes je ta delež verjetno še večji, in direktno ogrožajo socialnoekonomski napredek, ki ga je država dosegla v zadnjih desetletjih.

Projekt, ki ga s podporo ministrstva za zunanje zadeve FER izvaja v Ndejje v sodelovanju z begunsko organizacijo, je namenjen povečanju prehranske suverenosti begunskega in lokalnega prebivalstva, med njimi največji delež predstavljajo ženske. To prebivalstvo sodi med najbolj ogroženo v Ugandi in vedno pogostejše humanitarne krize kot posledica podnebnih sprememb jih delajo le še bolj ranljive. Zato se projekt usmerja k zagotavljanju večje varnosti preskrbe s hrano in vodo na način, ki ne obremenjuje okolja, prav tako ozavešča o posledicah podnebnih sprememb širše, kot tudi o možnostih zmanjšanja lastnega odtisa na okolje. Temu je namenjen tudi video mladih ugandskih pevcev, ki pa nikakor ne velja le za Ugando. Kot pravi besedilo pesmi: in kakšen je sedaj načrt?