Home » Kaj napredka pri enakosti spolov?

Kaj napredka pri enakosti spolov?

Evropski inštitut za enakosti spolov (EIGE) je prejšnji teden objavil najnovejše rezultate indeksa enakosti spolov v EU. Ti kažejo, da v preteklih letih sicer je prišlo so napredka, a da je ta žal izjemno počasen. Evropsko povprečje je danes le 4 točke višje kot je bilo pred 10 leti in znaša 66,2 od 100 točk. Švedska ima najboljše rezultate z 82.6 točkami, najslabše uvrščena pa je Grčija s 50 točkami.

Direktorica EIGE Langbakk napredek primerja s polžjo hitrostjo in ocenjuje, da bo še veliko časa moralo preteči, da bodo evropske družbe lahko govorile o enakosti spolov. Neenakosti obstajajo v vseh sferah življenja in države imajo po besedah evropske komisarske za pravosodje Jourove dolžnost ukrepati. Enakost spolov ne pomeni žensk in moških narediti enake, temveč zagotoviti okolje, kjer bodo vsi imeli enake možnosti, priložnosti in izbiro za polno vključevanje v družbeno, delovno in družinsko življenje.

Kako pa kaže Sloveniji pri enakosti spolov? Med 28 državami članicami EU se z 68,4 točkami nahaja na 10. mestu in v zadnjih desetih letih je ena izmed držav, ki je storila največ napredka pri zmanjševanju razlik med spoloma. Za to je zaslužno relativno visoko število žensk na položajih odločanja. Je pa v tem obdobju prišlo tudi do nazadovanja, in sicer pri poglabljanju segregacije med spoloma v izobraževanju, kar za seboj potegne tudi večje razlike pri zaposlovanju. Vedno bolj feminizirani poklici so vzgoja, izobraževanje, zdravje in sociala, moški pa se vedno pogosteje zaposlujejo na področju tehnologije in inženirstva.