Home » FER o nadgrajevanju Smernic o sodelovanju med MZZ in NVO

FER o nadgrajevanju Smernic o sodelovanju med MZZ in NVO

Smernice o sodelovanju Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (MZZ), nevladnih organizacij in mreže nevladnih organizacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči so bile sprejete leta 2013. Dokument predstavlja primer dobre prakse na področju urejanja sodelovanja vladnega in nevladnega sektorja v Sloveniji. MZZ je NVO na delovnem srečanju pred nekoliko več kot mesecem dni pozvalo za pisne prispevke glede nadgradnje Smernic. FER pozdravlja proces nadgradnje, saj so se od sprejetja dokumenta zvrstile številne spremembe na nacionalni kot tudi na globalni ravni.

Nadgrajene Smernice se morajo osredotočiti na vzpostavitev podpornega okolja, ki bo nevladnemu sektorju na področju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči omogočilo razvoj, profesionalizacijo in dostojno preživetje. Majhno število organizacij, majhno število projektov doma in v državah v razvoju ter majhno število zaposlenih v NVO, ki delujejo na tem področju, govori o tem, da  takšne razmere še zdaleč niso zagotovljene. Ob pripravi stališča razvojnih in humanitarnih NVO glede strateških partnerstev se je ponovno pokazalo, da slovenska vlada NVO namenja znatno nižja sredstva kot primerljive EU države. Pokazalo se je tudi, da najpomembnejši vir za delovanje razvojnih in humanitarnih NVO v EU predstavljajo nacionalna sredstva, mednarodna so tem le komplementarna.

Kot del nadgradnje trenutnega sistema v FER ocenjujemo tudi prehod na programsko financiranje delovanja NVO. NVO od MZZ ne želimo le financiranja, čeprav je to več kot nujno, ampak tudi prepoznavanje kot relevantnega partnerja, ki lahko skupaj z MZZ in drugimi deležniki prispeva k razvoju področja MRS in HP v Sloveniji. Jasno je, da si tako NVO kot MZZ želimo hitrejšega razvoja, vendar pa bo zanj na obeh straneh potrebno narediti več. Zato je nujno spoštovanje in dejansko učinkovito uveljavljanje vseh sprejetih dokumentov v praksi.

Celotno stališče FER si lahko preberete tukaj. V FER se veselimo srečanja NVO z MZZ na temo Smernic, ki naj bi potekalo v jesenskem času.