Home » Na voljo še eno mesto za brezplačni razvoj akcijskega načrta za enakost spolov

Na voljo še eno mesto za brezplačni razvoj akcijskega načrta za enakost spolov

Forum za enakopraven razvoj izvaja projekt, v katerem imamo možnost 6 občinam in javnim zavodom pripraviti akcijski načrt. S petimi inštitucijami smo že v procesu priprave njihovega novega ali posodobljenega akcijskega načrta, eno mesto pa je še na voljo. Če bi vas to zanimalo, se obrnite na nas po elektronski pošti ali telefonu.
Akcijski načrt za enakost spolov je strateški načrt inštitucije, katerega namen je spodbujanje enakosti spolov. Vsebuje niz zavez in ukrepov, ki usmerjajo proces strukturnih sprememb – tako z vidika organizacijskih procesov, kultur ali struktur. Akcijski načrt mora biti praktično naravnan in mora izkazovati razumevanje enakosti, saj le tako dejansko pride do sprememb. Poudarek je na spreminjanju tistih vidikov, ki ustvarjajo in ohranjajo neravnovesja in neenakosti med spoloma.
Proces razvoja akcijskega načrta, ki ga pripravimo skupaj z vami, temelji na analizi obstoječega stanja in ukrepe gradi na podlagi ugotovitev te presoje, ko ta pokaže, da v inštituciji obstajajo (ne)enakosti spolov in spolne pristranskosti. Naslovimo naslednja področja:
  • vključevanje načela enakosti spolov,
  • enake možnosti pri zaposlovanju in kariernem napredovanju,
  • uravnotežena zastopanost spolov na vodilnih in odločevalskih položajih,
  • usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,
  • vključevanje vidika spola v raziskovanje in poučevanje ter
  • preprečevanje nasilja na podlagi spola, vključno s spolnim nadlegovanjem.
📌 V Forumu za enakopraven razvoj smo pripravili tudi brezplačno spletno usposabljanje, katero je namenjeno vsem, ki želijo izvedeti, kaj je potrebno za pripravo in izvajanje akcijskega načrta za enakost spolov. Namenjeno je obstoječim in bodočim kooordinatorjem_icam za enakost spolov, članom_icam delovnih skupin za enakost spolov in vodstvu inštitucij ter vsem, ki bi želeli narediti več na področju spodbujanja enakosti spolov.
Spletno usposabljanje vam omogoča, da se učite samostojno v lastnem ritmu. Z učenjem nadaljujete kadarkoli in postopoma spoznavate posamezne vsebine.

 

❗Več vsebine o enakosti spolov in akcijskih načrtih za enakost spolov je dostopne na www.enakost-spolov.si.