Home » Enakost spolov in voda

Enakost spolov in voda

Vključevanje vidika spola v upravljanje z vodami in odpadki je tema, ki jo FER prepleta v številne projekte. Naj si bodi v Ugandi, kjer je cilj zagotavljanje pitne vode in vode, ki omogoča prehransko varnost, znotraj EU okviru projekta Horizont 2020, namenjenega sonaravnim rešitvam za upravljanje voda v urbanih okoljih, ali v Albaniji, kjer je glavni fokus upravljanje z odpadki. Skladna s tem je bila tudi vključitev v soorganizacijo okrogle mize, v sodelovanju z veleposlaništvom Slovenije v Tirani, Limnosom, podjetjem za aplikativno ekologijo, in lokalnim partnerjem Balkan Centre for Cooperation and Development.

Dogodek je potekal 18. in 19. novembra 2021 v Korci, in sicer pod naslovom Enakost spolov in voda. Srečanja so se, poleg visoke predstavnice Slovenije, udeležile in udeležili še parlamentarki obeh strank iz regije, župani Korce, Devolla in Maliqa, namestnik župana iz Pogradeca in drugi predstavniki lokalnih oblasti. Na srečanju so sodelovali tudi predstavnice/- evropske delegacije, OVSE in veleposlaništva Švedske v Albaniji.

Na dogodku so bili predstavljeni zaključki raziskav, izvedeni v okviru projekta Odpravljanje temeljnih vzrokov diskriminacije žensk v Albaniji, tako kar se tiče temeljnih vzrokov za neenakosti, kot tudi vključevanja vidika spola v upravljanje z odpadki. Odločevalci na lokalni ravni so tako bili spodbujeni k omogočanju možnosti in priložnosti za bolj enakopravno vključevanje žensk tako v procese odločanja, kot tudi širše v upravljanje z odpadki. Med drugim je bila tema dogodka vzpostavljanje okolja za večjo zaposljivost žensk na tem področju, predvsem v obliki mikro podjetij. Na okrogli mizi so sodelovali tudi mladi, ki so ena izmed ciljnih skupin projekta. Slednji so odločevalce pozvali k usmerjanju večje pozornosti vprašanju spolnega nasilja in nasilja zaradi spola, ki je v Covidnih časih v porastu.

 

Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

Oznake: