Home » Enakost spolov ter voda, sanitarna infrastruktura in higiena

Enakost spolov ter voda, sanitarna infrastruktura in higiena

Zaradi podnebnih sprememb in z njimi povezanih naravnih katastrof, zaradi novih konfliktov, a tudi zaradi zdravstvenih kriz, kot je epidemija koronavirusne bolezni Covid-19, se vedno več ljudi znajde v izrednih razmerah in stiskah, zaradi katerih sta razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč še pomembnejša kot kadar koli prej. In čeprav so zaradi teh in drugih razlogov stiskam izpostavljeni vsi, so najbolj prizadete zapostavljene skupine, med njimi ženske, dekleta in deklice.

Zato je vključevanje spola ključnega pomena v razvojnem sodelovanju, in sicer v vseh fazah razvojnih projektov, programov ali politik, tudi ko le-ti ne naslavljajo enakosti spolov neposredno. Vključevanje spola je ključnega pomena tudi za doseganje vseh ciljev trajnostnega razvoja, v luči epidemije Covid-19 in podnebnih sprememb je še posebej pomembno pri doseganju šestega trajnostnega cilja – vsem zagotoviti dostopnost in trajnostno upravljanje vodnih virov ter dostopnost sanitarij.

V Evropi si ne predstavljamo, da je lahko kdo doma brez vode ali brez ustrezne sanitarne infrastrukture. In vendar je bilo po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije in UNICEF-a leta 2019 skoraj 900.000 ljudi na svetu brez dostopa do pitne vode, več kot dve milijardi ljudi (oz. več kot 25 odstotkov svetovnega prebivalstva) ni imelo dostopa do ustreznih sanitarnih prostorov, medtem ko si okoli tri milijarde ljudi doma ni moglo umiti rok, se pravi poskrbeti za osnovno osebno higieno, saj niso imeli dostopa do ustrezne infrastrukture.[1]

Dostop do čiste vode, ustrezne sanitarne infrastrukture in pogojev za ohranjanje osebne higiene je ključnega pomena za ohranjanje dostojanstva vsake ženske, moškega, deklice in fantka. Kljub temu so ženske in dekleta zaradi neurejenih ali nedostopnih vodnih virov in sanitarij bolj obremenjene zaradi več razlogov – ženske imajo namreč tradicionalno glavno vlogo pri zagotavljanju in ohranjanju čiste vode in sanitarnih prostorov. Če je vodni vir oddaljen od doma ali vasi, so ženske tiste, ki dnevno hodijo po vodo in na tej poti so izpostavljene nasilju, zaradi težkega tovora in drugih dejavnikov tudi zdravstvenim tveganjem.

Zaradi časa, ki ga namenijo prinašanju vode, ženske posledično nimajo časa za kmetovanje, pridelavo hrane ali iskanje druge oblike zaposlitve, zaradi česar so ekonomsko in finančno odvisne od svojih mož. Tudi deklice zaradi prinašanja vode velikokrat izostanejo od pouka, kar posledično vpliva na njihovo izobrazbo in zaposlitvene možnosti.

Za ženske in dekleta je tudi dostop do sanitarnih prostorov izredno pomemben. Brez dostopa do zaprtih in urejenih sanitarnih prostorov imajo ženske le ponoči možnost do zasebnosti pri opravljanju potreb in skrbi za osebno higieno na prostem, zaradi česar so izpostavljene fizičnemu in spolnemu nasilju, zdravstvenim težavam in psihičnemu pritisku. Številne deklice zaradi neurejenih in skupnih sanitarnih prostorov ter neurejenega dostopa do vode v šolah izostanejo od pouka v času menstruacije.

Razvojno sodelovanje na področju zagotavljanja dostopa do čiste vode in urejenih sanitarij je tako zelo pomembno za zagotavljanje dostojnega življenja vseh, predvsem žensk in deklet ter vpliva na doseganje enakosti spolov. Ko bodo voda in ustrezne sanitarije zagotovljene, bo imela ženska več časa zase in za svoj razvoj ali dodaten zaslužek, deklice bodo lahko redno obiskovale šolo, čistoča in posledično zdravje v družini se bosta izboljšala, prav tako izobrazba in dohodek. To vodi v ekonomsko in socialno opolnomočenje žensk in deklet, h krepitvi njihove vloge in doseganju enakosti spolov.

Čeprav razvojno sodelovanje na področju zagotavljanja dostopa do čiste vode in urejenih sanitarij tako pozitivno vpliva na enakost spolov, je pomembno, da že med načrtovanjem in pred začetkom izvajanja razvojnih projektov upoštevamo izkušnje in potrebe tako žensk kot moških, z njimi razmislimo o njihovih vlogah in odgovornostih ter kako bo posamezna intervencija vplivala nanje. Le na tak način bomo namreč zagotovili, da bodo rezultati projekta koristni za vse ter da jih bodo sprejeli in podprli vsi, tako moški kot ženske.

Avtorica: Katja Kumar

 

[1] Global WASH Fast Facts | Global Water, Sanitation and Hygiene | Healthy Water | CDC.

Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« sofinancirajo Evropska unija, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za zunanje zadeve, izvaja pa Platforma SLOGA. Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 
Oznake: