Home » E-usposabljanje Akcijski načrti za enakost spolov

E-usposabljanje Akcijski načrti za enakost spolov

Pripravili smo brezplačno spletno usposabljanje, katero je namenjeno vsem, ki želijo izvedeti, kaj je potrebno za pripravo in izvajanje akcijskega načrta za enakost spolov. Namenjeno je obstoječim in bodočim kooordinatorjem_icam za enakost spolov, članom_icam delovnih skupin za enakost spolov in vodstvu inštitucij ter vsem, ki bi želeli narediti več na področju spodbujanja enakosti spolov. Akcijski načrt za enakost spolov je strateški načrt inštitucije, katerega namen je spodbujanje enakosti spolov. Vsebuje niz zavez in ukrepov, ki usmerjajo proces strukturnih sprememb – tako z vidika organizacijskih procesov, kultur ali struktur. Akcijski načrt mora biti praktično naravnan in mora izkazovati razumevanje enakosti, saj le tako dejansko pride do sprememb. Poudarek je na spreminjanju tistih vidikov, ki ustvarjajo in ohranjajo neravnovesja in neenakosti med spoloma. Temelji na analizi obstoječega stanja in ukrepe gradi na podlagi ugotovitev te presoje, ko ta pokaže, da v inštituciji obstajajo (ne)enakosti spolov in spolne pristranskosti.

Sprejetje akcijskega načrta za enakost spolov v sodelujočih organizacijah je zahteva programa EU Obzorje Evropa. Program je zgled za druge programe na ravni EU in na svetovni ravni, zato je v prihodnje moč pričakovati podobno zahtevo tudi pri teh virih financiranja.

Interaktivno e-usposabljanje vključuje 7 sklopov, in sicer:

– procesnega, ki vodi čez vse korake razvoja akcijskega načrta ter
– šest vsebinskih, po posameznih področjih, ki so ključna za spodbujanje enakosti spolov:

   • spolni stereotipi, vrednote in norme kot vzroki za neenakosti spolov,
   • enake možnosti pri zaposlovanju in kariernem napredovanju,
   • uravnotežena zastopanost spolov na vodilnih in odločevalskih položajih,
   • usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,
   • vključevanje vidika spola v raziskovanje in poučevanje ter
   • preprečevanje nasilja na podlagi spola, vključno s spolnim nadlegovanjem.

Več vsebine o enakosti spolov in akcijskih načrtih za enakost spolov je dostopne na www.enakost-spolov.si. Za dodatne informacije glede e-usposabljanja in vključenih vsebin ter svetovanje pri pripravi akcijskega načrta se obrnite na info@forumfer.org.