Home » Dodatna infrastruktura na farmi v Nakawuki

Dodatna infrastruktura na farmi v Nakawuki

Obstoječa farma v Nakawuki se ves čas širi. Pred letom dni je bilo dokupljeno dodatno zemljišče v bližini, kar omogoča večjo pridelavo in oskrbo večjega števila družin. Dve družini sta že nastanjeni na farmi, vendar pa je breme dela vedno večje, zato je potrebno zagotoviti dodatno stalno prisotnost uporabnikov. K obstoječim prostorom za bivanje smo tako dozidali nove prostore, v katere se bodo preselile tri družine. Na ta način bomo rešili stanovanjsko stisko teh begunskih družin, hkrati pa bodo imeli zagotovljeno usposabljanje, delo in prehrano. Posebna pozornost je bila namenjena tudi ureditvi primernih sanitarnih prostorov z ločenim straniščem za ženske. Urejena je bila tudi greznica, ki skrbi za kakovostno komunalno rešitev, ki ne kontaminira okolja, podtalnice in s tem pitne vode.

K obstoječemu kokošnjaku je dozidan in urejen tudi nov prostor za piščance, ki bodo dodatno kupljeni in po nekaj mesecih razdeljeni uporabnikov v urbanem okolju Ndejje.

Projekt financira Ministrstvo RS za zunanje zadeve.

Oznake: