Home » Delavnica o enakosti spolov v razvoju

Delavnica o enakosti spolov v razvoju

FER, Ženski lobi, Evropska mreža za enakost spolov, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilje ter Zveza svobodnih sindikatov Slovenija vas 21. septembra 2017 vabimo v Hostel Celica (Metelkova 8, Ljubljana) na delavnico o enakosti spolov v razvoju. Namen delavnice je poiskati najboljše načine sodelovanja in izmenjave praks med Slovenijo in državami v razvoju na področju enakosti spolov.

Na delavnici nam bodo strokovnjakinje z dolgoletno prakso približale štiri pomembna področja enakosti spolov, in sicer ekonomsko opolnomočenje žensk, vključevanje v procese odločanja, spolne in reproduktivne pravice in zdravje ter preprečevanje nasilja nad ženskami. Pregledali bomo stanje na teh področjih v deželah Zahodnega Balkana, Afrike in v MENA regiji ter skupaj pripravili priporočila o bodočih aktivnosti Slovenije na tem področju. Ta bodo posredovana nacionalnemu koordinatorju za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.

​Program delavnice:
9:00 – 9:15 uvodna predstavitev delavnice
9:15 – 9:45 ekonomsko opolnomočenje (Irena Štamfelj)
9:15 – 9:30 splošna predstavitev koncepta
9:30 – 9:45 kratek pregled stanja na Balkanu, Afriki in MENA
9:45 – 10:15 procesi odločanja (Sonja Lokar)
9:45 – 10:00 splošna predstavitev koncepta
10:0 – 10:15 kratek pregled stanja na Balkanu, Afriki in MENA
10:15 – 10:30 odmor
10:30 – 12:00 delo v skupinah
12:00 – 12:45 kosilo
12:45 – 13:15 SRHR (Mateja Kožuh Novak)
12:45 – 13:00 splošna predstavitev koncepta
13:00 – 13:15 pregled stanja na Balkanu, Afriki in MENA
13:15 – 13:30 nasilje nad ženskami (Lili Vučenović in Špela Veselič)
13:15 – 13:30 splošna predstavitev koncepta
13:30 – 13:45 pregled stanja na Balkanu, Afriki in MENA
13:45 – 15:15 delo v skupinah
15:20 – 16:00 poročanje rezultatov iz skupin in uskladitev priporočil

Ker menimo, da mora biti enakost spolov in krepitev vloge žensk samostojni cilj slovenskega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, kot tudi presečna tema, k udeležbi na dogodku vabimo čim širši krog civilne družbe, naj si bodi tiste, ki so aktivni na področju razvojnega sodelovanja, okoljskih vprašanj, delavskih pravic ali pa tiste, ki se ukvarjate z ženskimi vprašanji, zdravjem ali procesi odločanja.

Kot spodbuda pri našem delu nas lahko vodi novica, da je Odbor za zunanjo politiko na svoji 92. seji 7. septembra sprejel amandma poslanske skupine Levica k Predlogu Resolucije o razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Slovenije, s katerim je enakost spolov eksplicitno omenjena kot prednostno vsebinsko področje razvojnega sodelovanja Slovenije v prihodnjem obdobju.

Prosimo za najavo sodelovanja na delavnici, in sicer na info@forumfer.org, kjer vam lahko odgovorimo tudi na vsa morebitna vprašanja o dogodku. Vabljeni!